Vesti IN2 | Projekti digitalizacije poslovanja državnih ustanova

17 Sep
2018

Kao i uvek IN2-ovci vredno rade na svojim projektima. Kolege iz Zagreba su završile neke bitne projekte koji su od velikog značaja za digitalizaciju poslovanja državnih ustanova.

Preuzimanje podataka Sudskog registra

Ministarstvo pravosuđa je u saradnji sa IN2 grupom razvilo i objavilo API Sudskog registra Visokog Trgovačkog suda RH, koji je od sada dostupan svim korisnicima koji u mašinski čitljivom formatu žele da preuzmu strukturirane podatke. Preuzimanje podataka moguće je na Portalu otvorenih podataka Sudskog registra. Portal je namenjen razvojnim inženjerima koji za svoja aplikativna rešenja žele da preuzmu cd podatke Sudskog registra u mašinski čitljivom obliku.

Ministarstvo pravosuđa na ovaj način koristi najnovije standarde za transparentnost podataka koji nalažu javnim telima razvoj API-ja na svojim bazama i registrima. Upravo taj standard propisuje i novi predlog revizije Direktive o informacijama javnog sektora koji je donet 25.04.2018.

Ovde pročitajte više informacija o IN2 rešenju za preuzimanje podataka Sudskog registara.

Završen projekat „Jačanje kapaciteta ljudskih potencijala državnog pravobranilaštva“

Projekat Jačanje kapaciteta ljudskog potencijala državnog pravobranilaštva/USKOK-a vredan 208.000 evra, predstavljen je na svečanosti održanoj u firmi IN2. Realizacija projekta je trajala od februara 2017. do avgusta 2018. godine, pri čemu je za prve dve komponente zadužen IN2, a za treću komponentu SV Group.

Naručilac ovog projekta je „Centralna agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije (SAFU)“, a glavni korisnici su „Državno odvjetništvo Republike Hrvatske“ (DORH) i „Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK)“, a izvođači su kompanije IN2 i SV Group. Projekat je finansiran iz pre-pristupnih fondova Evropske unije, odnosno IPA 2012 programa. Opšti cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti pravosuđa kroz podršku poslovnim procesima i ljudskim potencijalima državnog pravobranilaštva u Republici Hrvatskoj uključujući USKOK.

Svrha ovog projekta je da dodatno doprinese modernom i efikasnom državnom tužilaštvu u Republici Hrvatskoj uključujući USKOK, izgradnjom kapaciteta kroz obezbeđivanje pristupa informacijama i održavanje povezanosti sa IT sistemima drugih državnih organa (elektronska razmena podataka), poboljšanje analitičkih mogućnosti državnih pravobranilaštva i razvoj baze znanja koja će služiti kao centralna tačka za saradnju i razmenu državnog ombudsmana za praksu.

Završen projekat „Razvoj jedinstvenog IT sistema za zatvorsku administraciju (ZPIS)“

Projekat Razvoj jedinstvenog IT sistema za zatvorsku administraciju (ZPIS) predstavljen je na svečanosti održanoj u firmi IN2. Naručilac ovog projekta je Centralna agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije (SAFU), glavni korisnik je Ministarstvo pravosuđa, a izvođač firma IN2. Projekat je trajao od februara 2017. godine do avgusta 2018. godine.

Opšti cilj projekta je povećanje profesionalnih i menadžerskih veština zatvorskih organa i pružanje podrške implementaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Svrha ovog projekta je poboljšanje efikasnosti celokupnog zatvorskog i uslovnog sistema implementacijom informacionog sistema koji će služiti kao podrška poslovnim procesima Upravi za zatvorski sistem, Ministarstvu pravosuđa, svim krivičnim organima, Sektoru za uslovnu kaznu i Samostalnoj službi za podršku žrtvama i svedocima. Novi jedinstveni IT sistem unaprediće poslovne procese, poboljšati tok poslovnih informacija i omogućiti jeftinije i racionalnije poslovanje. Rezultat projekta nisu samo informatizacija poslovnih procesa i reforma poslovanja zatvorskog i uslovnog sistema, nego i preduslov za potpunu digitalnu transformaciju poslovanja.